تعداد يافت شده (۱۳) صفحه ۱ از ۱
پول ، ارز و بانکداری ، فرجی، نشر بازرگانی
ناشر:چاپ و نشر بازرگانی ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: یوسف فرجی
قیمت:۴۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۹۰۰۰۰
پول ارز بانکداری،احمدی،صفرزاده،نورعلم همدان
ناشر:نورعلم ،تهران
پدیدآور: - نویسنده: علی محمد - نویسنده: اسماعیل صفرزاده
قیمت:۱۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۳۰۰۰۰
پول ارز و بانکداری(وزیری) کویر
ناشر:20181 -- کویر
پدیدآور: - نویسنده: کیومرث آریا
قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰
پول و ارز و بانکداری (رشته حسابداری و مدیریت بازرگانی)
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: جمشید پژویان
قیمت:۱۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۶۰۰۰۰
پول و ارز و بانکداری ویژه رشته‌های حسابداری - اقتصاد - مدیریت بازرگانی و بانکداری = Money and foreign exchange and bakning
ناشر:گروه تالیفی دکتر خلیلی
پدیدآور: - نویسنده: علیرضا صالحیان
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
پول، ارز و بانکداری
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
پدیدآور: - مترجم: علی جهانخانی - نویسنده: فردریک میشکین
قیمت:۲۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۳۰۰۰۰
پول، ارز و بانکداری
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
پدیدآور: - نویسنده: فردریک‌اس. میشکین - مترجم: علی جهانخانی؛علی
قیمت:۲۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۳۰۰۰۰
پول، ارز و بانکداری (رشته اقتصاد)
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: محمد لشکری
قیمت:۲۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۶۰۰۰۰
پول، ارز و بانکداری (مجموعه سوالات چندگزینه‌ای)
ناشر:آن
پدیدآور: - نویسنده: رضا طالبلو - نویسنده: ابراهیم رضائی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
پول،ارز،بانکداری،ستوده نیا،بهتاپژوهش
ناشر:بهتا پژوهش ، اصفهان
پدیدآور: - نویسنده: سلمان ستوده
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
راهنما و بانک سوالات امتحانی پول، ارز و بانکداری
ناشر:خردمندان
پدیدآور: - نویسنده: بهنام مرادی
قیمت:۱۱۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۱۰۰۰۰
سیاست‌های پولی و ارزی: پول، ارز و بانکداری
ناشر:کویر
پدیدآور: - نویسنده: کیومرث آریا
قیمت:۱۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۴۰۰۰۰