تعداد يافت شده (۹۴) صفحه ۱ از ۸
BigData, NoSQL آموزش کاربردی و عملی پایگاه داده Apache Cassandra ...
ناشر:دیباگران ‌تهران
پدیدآور: - نویسنده: سیدحسین رجاء
قیمت:۵۶۳۲۰۰ قیمت سایت:۵۶۳۲۰۰
آزمایشگاه پایگاه داده با SQL Server 2012 ، عباس نژاد،فن آوری نوین
ناشر:فن آوری نوین ، بابل
پدیدآور: - نویسنده: فاطمه عبدی - نویسنده: رمضان عباس
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
آزمایشگاه پایگاه داده‌ها (رشته مهندسی کامپیوتر)
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: احمد فراهی؛جعفر
قیمت:۳۵۱۰۰۰ قیمت سایت:۳۵۱۰۰۰
آزمایشگاه پایگاه داده‌ها SQI server
ناشر:قلم اعظم
پدیدآور: - نویسنده: الهام حیدری؛محمدرضا
قیمت:۳۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۵۰۰۰۰
آموزش پایگاه داده اوراکل 11g ، مقیمی ، دیباگران
ناشر:دیباگران ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: شهاب مقیمی - نویسنده: عفت مقیمی
قیمت:۵۹۲۰۰۰ قیمت سایت:۵۹۲۰۰۰
آموزش کاربرد پایگاه داده‌ها در GIS
ناشر:دیباگران ‌تهران
پدیدآور: - نویسنده: حمیدرضا - نویسنده: قنبری زهره
قیمت:۲۸۸۰۰۰ قیمت سایت:۲۸۸۰۰۰
آموزش کاربردی پایگاه داده ی نارابطه ای MongoDB،بانکر،مرسلی،پندارپارس
ناشر:پندارپارس ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: کیل بانکر - نویسنده: پیتر باکوم
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
اصول طراحی پایگاه داده
ناشر:پوترا
پدیدآور: - نویسنده: عیسی دولتی
قیمت:۱۱۲۶۴۰۰ قیمت سایت:۱۱۲۶۴۰۰
اصول طراحی پایگاه داده SQL
ناشر:کاشف علم
پدیدآور: - نویسنده: شهرام محمدی؛امیرحسین
قیمت:۴۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۰۰۰۰۰
اصول طراحی پایگاه داده ها
ناشر:پوران پژوهش (وابسته به موسسه مشاوره و خدماتی پوران پژوهش)
پدیدآور: - نویسنده: علی رضا
قیمت:۱۹۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۹۸۰۰۰۰
اصول طراحی پایگاه داده ها ، عباس نژاد ، فن آوری نوین
ناشر:فن آوری نوین ، بابل
پدیدآور: - نویسنده: رمضان عباس - نویسنده: علیرضا عظیمی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
اصول طراحی پایگاه داده ها ، کاظمی
ناشر:مولف
پدیدآور: - نویسنده: الهام میرزا - نویسنده: اعطم امین
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰