تعداد يافت شده (۴۱) صفحه ۱ از ۳
آسیب‌شناسی روانی
ناشر:ارسباران
پدیدآور: - نویسنده: جیمز باچر - نویسنده: سوزان مینکا
قیمت:۵۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۸۰۰۰۰
آسیب‌شناسی روانی: براساس DSM-5
ناشر:ارسباران
پدیدآور: - نویسنده: دیوید روزنهان - نویسنده: مارتین.ای.پی سلیگمن
قیمت:۸۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۸۵۰۰۰۰
آسیب‌شناسی روانی: دیدگاه‌های بالینی درباره اختلالهای روانی براساس DSM-5
ناشر:نشر روان
پدیدآور: - نویسنده: ریچارد هالجین - نویسنده: سوزان‌کراس ویتبورن
قیمت:۶۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۳۰۰۰۰
آسیب‌شناسی روانی: دیدگاههای بالینی درباره اختلالهای روانی براساس DSM-IV-TR
ناشر:نشر روان
پدیدآور: - نویسنده: ریچارد هالجین - نویسنده: سوزان‌کراس ویتبورن
قیمت:۶۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۵۰۰۰۰
اصلاح و تغییر رفتار: چیست و چگونه انجام می‌شود
ناشر:روان
پدیدآور: - نویسنده: گری مارتین - نویسنده: جوزف پیر
قیمت:۸۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۸۵۰۰۰۰
انگیزش و هیجان
ناشر:ویرایش
پدیدآور: - مترجم: یحیی سیدمحمدی - نویسنده: جان‌مارشال ریو
قیمت:۳۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۵۰۰۰۰
بهداشت روانی
ناشر:ارسباران
پدیدآور: - نویسنده: اسپنسرای. راتوس - نویسنده: جفری‌اس نوید
قیمت:۷۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۷۵۰۰۰۰
درآمدی بر تاریخ روان‌شناسی
ناشر:ارسباران
پدیدآور: - مترجم: یحیی سیدمحمدی - نویسنده: بی.آر. هرگنهان
قیمت:۱۸۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰۰
راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی
ناشر:روان
پدیدآور: - مترجم: یحیی سیدمحمدی - نویسنده: انجمن روان‌پزشکی آمریکا
قیمت:۳۰۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰۰
روان شناسی سلامت
ناشر:روان
پدیدآور: - مترجم: یحیی سیدمحمدی - نویسنده: شلی‌ای. تیلور
قیمت:۹۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۹۰۰۰۰۰
روان‌شناسی اجتماعی
ناشر:ارسباران
پدیدآور: - نویسنده: تامس‌ای. هاینزن - نویسنده: ویند گودفرند
قیمت:۱۰۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۰۰۰۰۰۰
روان‌شناسی بالینی: دیدگاه جهانی
ناشر:ارسباران
پدیدآور: - مترجم: یحیی سیدمحمدی - نویسنده: استفان‌جی. هافمن
قیمت:۶۱۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۱۰۰۰۰