تعداد يافت شده (۱) صفحه ۱ از ۰
هیدرولیک کانال‌ها: جریان‌های یک‌بعدی ماندگار
ناشر:دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ
پدیدآور: - نویسنده: صلاح کوچک‌زاده - نویسنده: نصرت‌الله مقصودی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰