تعداد يافت شده (۶۵) صفحه ۱ از ۵
+ 360 تیزهوشان ششم (آمادگی آزمون ورودی مدارس برتر، سمپاد و نمونه دولتی)
ناشر:آنوشامهر
پدیدآور: - نویسنده: دپارتمان علمی 360 درجه
قیمت:۱۷۰۷۲۰۰ قیمت سایت:۱۷۰۷۲۰۰
1200 آزمون برتر تیزهوشان دوم ابتدایی بر اساس آخرین تغییرات کتاب درسی
ناشر:گامی تا فرزانگان
پدیدآور: - نویسنده: گلزار فرهادی - نویسنده: زهرا ارجمند
قیمت:۱۰۳۸۴۰۰ قیمت سایت:۱۰۳۸۴۰۰
1200 آزمون برتر تیزهوشان دوم ابتدایی بر اساس آخرین تغییرات کتاب درسی
ناشر:گامی تا فرزانگان
پدیدآور: - نویسنده: گلزار فرهادی - نویسنده: زهرا ارجمند
قیمت:۱۰۳۸۴۰۰ قیمت سایت:۱۰۳۸۴۰۰
1200 آزمون برتر تیزهوشان دوم ابتدایی بر اساس آخرین تغییرات کتاب درسی
ناشر:گامی تا فرزانگان
پدیدآور: - نویسنده: گلزار فرهادی - نویسنده: زهرا ارجمند
قیمت:۱۰۳۸۴۰۰ قیمت سایت:۱۰۳۸۴۰۰
20 آزمون جامع فارسی تیزهوشان ششم دبستان با پاسخ کاملا تحلیلی ویژه داوطلبین ورود به دبیرستان‌های برتر
ناشر:تسلط
پدیدآور: - نویسنده: میثم مختاری
قیمت:۴۷۵۲۰۰ قیمت سایت:۴۷۵۲۰۰
2000 آزمون برتر کنکور تیزهوشان سوم ابتدایی: گامی تا فرزانگان
ناشر:گامی تا فرزانگان
پدیدآور: - نویسنده: گلزار فرهادی - نویسنده: زهرا ارجمند
قیمت:۱۶۵۴۴۰۰ قیمت سایت:۱۶۵۴۴۰۰
32 استان نهم 1401 لوح برتر: مجموعه آزمون‌های ورودی دبیرستان‌های تیزهوشان و نمونه دولتی 31 استان کشور
ناشر:لوح برتر
پدیدآور: - نویسنده: الهام شیخ‌ممو؛زکیه
قیمت:۱۷۷۷۶۰۰ قیمت سایت:۱۷۷۷۶۰۰
32 استان نهم لوح برتر: آزمون‌های جامع نمونه دولتی و نیزهوشان 1400
ناشر:لوح برتر
پدیدآور: - نویسنده: الهام شیخ - نویسنده: زکیه باقراسکویی
قیمت:۱۸۳۰۴۰۰ قیمت سایت:۱۸۳۰۴۰۰
500 فعالیت و سرگرمی برای دبستانی‌ها: ریاضی، ادبیات، علوم، طراحی و نقاشی (تقویت هوش، تقویت کنجکاوی، تقویت تخیل، تقویت شناخت): دفتر 1
ناشر:فکر برتر
پدیدآور: - نویسنده: لالیت گوپتا - نویسنده: چاندان کومار
قیمت:۴۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۰۰۰۰۰
500 فعالیت و سرگرمی برای دبستانی‌ها: ریاضی، ادبیات، علوم، طراحی و نقاشی (تقویت هوش، تقویت کنجکاوی، تقویت تخیل، تقویت شناخت): دفتر 2
ناشر:فکر برتر
پدیدآور: - نویسنده: لالیت گوپتا - نویسنده: چاندان کومار
قیمت:۴۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۰۰۰۰۰
آخه شب یلدا اومده ...
ناشر:آوای برتر
پدیدآور: - نویسنده: ظریفه هدایتی - ویراستار: سونا وکیلی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
آزمون‌های روانشناختی کودکان (تعیین ضریب هوشی کودکان I.Q.)
ناشر:تیزهوشان برتر،خیام آزمون
پدیدآور: - نویسنده: علیرضا قربانی؛رویا
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰