تعداد يافت شده (۱) صفحه ۱ از ۰
نگاهی به جایگاه جمهوری اسلامی ایران در شرایط جدید ژئوپلیتیک (تحلیلی بر ژئوپلیتیک و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران)
ناشر:مرکز ملی مطالعات جهانی شدن
پدیدآور: - نویسنده: محمدرضا حافظ‌نیا - نویسنده: نبی‌الله رشنو
قیمت:۱۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۰۰۰۰