تعداد يافت شده (۹) صفحه ۱ از ۱
آنقدر نیامدی که مغزم را خوردم
ناشر:پرسمان
پدیدآور: - نویسنده: مهسا حقیقت
قیمت:۱۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰
تبیین «حقیقت نفس» از دیدگاه علامه مجلسی و نقد آن از دیدگاه ملاصدرا
ناشر:منشور سمیر
پدیدآور: - نویسنده: سمیه رنجبر
قیمت:۳۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۵۰۰۰۰
حقیقت و تجربه‌ی مقاومت(نقد فرهنگ)
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: امین یاری
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
حقیقت و زبان ، درآمدی بر نقد زبان گروی در فلسفه سیاسی ، عابدی
ناشر:دانشگاه امام صادق ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: مهدی عابدی
قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰
نسبت میان حقیقت و زیبایی(نقدفرهنگ)
ناشر:نقد فرهنگ
پدیدآور: - نویسنده: عبدالله امینی
قیمت:۴۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۵۰۰۰۰
نسبت میان حقیقت و زیبایی: با نگاهی به هرمنوتیک فلسفی گادامر
ناشر:نقد فرهنگ
پدیدآور: - نویسنده: عبدالله امینی
قیمت:۴۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۵۰۰۰۰
نقد خنیاگری: هشت گفتار پیرامون حقیقت موسیقی غنایی
ناشر:سوره مهر
پدیدآور: - نویسنده: اکبر ایرانی
قیمت:۳۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۲۰۰۰۰
نقد و حقیقت
ناشر:نشر مرکز
پدیدآور: - نویسنده: رولان بارت - مترجم: شیرین‌دخت دقیقیان
قیمت:۲۲۵۰۰۰ قیمت سایت:۲۲۵۰۰۰
هیدگر متاخر و حقیقت وجود(نقد فرهنگ)
ناشر:نقد فرهنگ
پدیدآور: - نویسنده: بیت الله
قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰