تعداد يافت شده (۲) صفحه ۱ از ۰
نظریه اعتماد سیاسی (با تاکید بر گفتمان اسلامی) ، ردادی،د.امام صادق
ناشر:دانشگاه امام صادق ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: محسن ردادی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
نظریه اعتماد سیاسی ، د. امام صادق
ناشر:دانشگاه امام صادق ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: محسن ردادی
قیمت:۲۰۹۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۹۰۰۰