تعداد يافت شده (۳۱) صفحه ۱ از ۳
آشنایی با دریدا
ناشر:نشر مرکز
پدیدآور: - نویسنده: پل استراترن - مترجم: پویا ایمانی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
آشنایی با فوکو
ناشر:نشر مرکز
پدیدآور: - نویسنده: پل استراترن - مترجم: پویا ایمانی
قیمت:۲۴۵۰۰۰ قیمت سایت:۲۴۵۰۰۰
آشنایی با هایدگر
ناشر:نشر مرکز
پدیدآور: - نویسنده: پل استراترن - مترجم: پویا ایمانی
قیمت:۲۴۵۰۰۰ قیمت سایت:۲۴۵۰۰۰
اضطراب های نوآر (شمیز،رقعی،بان) (جنس،نژاد و مادری در فیلم نوآر)
ناشر:نشر بان
پدیدآور: - نویسنده: کلی الیور - نویسنده: بنینو تریگو
قیمت:۷۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۷۵۰۰۰۰
اقتصاد دیجیتال تحلیل‌ها و پویایی‌ها/جهانگرد/آماره
ناشر:نشر آماره امانی
پدیدآور:
قیمت:۱۳۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۳۵۰۰۰۰
اکفراسیس
ناشر:نشر چشمه
پدیدآور: - گردآورنده: پویا افضلی - مترجم: مودب میرعلایی
قیمت:۷۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۷۶۰۰۰۰
اندیشه هایی در توسعه ، اعظمی ، مرکزنشردانشگاهی
ناشر:مرکزنشردانشگاهی ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: رابرت چمبرز - مترجم: موسی اعظمی
قیمت:۹۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۹۵۰۰۰۰
اولیس از بغداد
ناشر:نشر افراز
پدیدآور: - نویسنده: اریک‌امانوئل اشمیت - مترجم: پویان غفاری
قیمت:۶۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۵۰۰۰۰
برگ ریزان: کلام آخر درباره زندگی، عشق، جنگ و خدا
ناشر:بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه
پدیدآور: - نویسنده: ویلیام‌جیمز دورانت - مترجم: پویان رجایی
قیمت:۹۱۵۲۰۰ قیمت سایت:۹۱۵۲۰۰
برنامه‌ریزی و مدیریت استراتژیک: با تاکید بر عوامل کلیدی موفقیت و هوشمندی استراتژیک و پویایی استراتژی
ناشر:موسسه کتاب مهربان نشر
پدیدآور: - نویسنده: نیما - نویسنده: اقتدار لیلا
قیمت:۵۰۴۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۴۰۰۰
پویایی گروه (شناخت و سنجش)
ناشر:نشر دوران
پدیدآور: - مترجم: جعفر نجفی‌زند - نویسنده: دانلسون فورسایت
قیمت:۲۱۹۹۱۲۰ قیمت سایت:۲۱۹۹۱۲۰
تئودور آدورنو
ناشر:نشر مرکز
پدیدآور: - مترجم: پویا ایمانی - نویسنده: راس ویلسون
قیمت:۹۸۵۶۰۰ قیمت سایت:۹۸۵۶۰۰