تعداد يافت شده (۲۵) صفحه ۱ از ۲
آموزش دانش آموزان مبتلا به ناتوانی های یادگیری،آنجلو،مومنی،د.رازی
ناشر:دانشگاه رازی ، کرمانشاه
پدیدآور: - نویسنده: راجر پیر - نویسنده: جورج گیلیانی
قیمت:۶۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۰۰۰۰۰
از ناتوانی تا تنوع: موفقیت تحصیلی برای کودکان با ناتوانی‌های یادگیری، بیش‌فعالی و نقص توجه و اختلالات طیف اتیسم
ناشر:نایاب
پدیدآور: - نویسنده: لین‌سی - نویسنده: شی لیندا
قیمت:۱۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰۰
بررسی عملکردهای اجرایی قطعه پیشانی مغز در کودکان دچار ناتوانی یادگیری ریاضی در مقایسه گروه سالم
ناشر:سنجش و دانش
پدیدآور: - نویسنده: پروین صفدری
قیمت:۳۳۴۴۰۰ قیمت سایت:۳۳۴۴۰۰
پرسشنامه‌های استاندارد روان‌شناسی برای پژوهشگران: آزمونه‌های دانش‌آموزان و معلمان (عملکرد تحصیلی، هدف‌گرایی، کارآمدی، ناتوانی یادگیری و ...)
ناشر:شلاک
پدیدآور: - نویسنده: راضیه صلاح
قیمت:۴۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۰۰۰۰۰
تاثیر اقدام‌پژوهی بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان با ناتوانی‌های یادگیری
ناشر:نایاب
پدیدآور: - نویسنده: سارا - نویسنده: باقری اعظم
قیمت:۱۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰۰
تشخیص و ارزیابی ناتوانی‌های یادگیری (راهنمای گروهی مدرسه برای موفقیت دانش‌آموزان)
ناشر:نایاب
پدیدآور: - نویسنده: اولین‌اس - نویسنده: جانسون آن‌بی
قیمت:۱۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰۰
توان‌بخشی دانش‌آموزان دارای ناتوانی‌های یادگیری (مبتنی بر زبان)
ناشر:شیل
پدیدآور: - نویسنده: دانیل فرانکلین - مترجم: سیده‌عاطفه مهدوی؛راضیه
قیمت:۶۱۵۰۰۰ قیمت سایت:۶۱۵۰۰۰
حذف ADD/ADHD و ناتوانی‌های یادگیری درمان منحصربه فرد و اثبات‌شده غیردارویی برای..
ناشر:محقق اردبیلی
پدیدآور: - نویسنده: نانسی اودل؛پاتریشیا - مترجم: محمد نریمانی؛ساناز
قیمت:۴۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۵۰۰۰۰
درک اختلال عملکرد حسی: در اختلالات طیف اتیسم، بیش‌فعالی و نقص توجه، ناتوانی‌های یادگیری و اختلال دوقطبی
ناشر:فراروان
پدیدآور: - نویسنده: پولی‌گادوین ایمونز - نویسنده: لیزمک‌کندری اندرسون
قیمت:۷۳۹۲۰۰ قیمت سایت:۷۳۹۲۰۰
‏‫راهنمای مشاور مدرسه‌ی ابتدایی برای حمایت از دانش‌آموزان با ناتوانی‌های یادگیری ( یک برنامه جامع)
ناشر:خسروانی مجد
پدیدآور: - مترجم: آرزو مرادی - نویسنده: سیکرر متی
قیمت:۶۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۹۰۰۰۰
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی: اختلالات ارتباطی، ناتوانیهای یادگیری (ویژه داوطلبان کارشناسی ارشد سراسری - آزاد)
ناشر:تبلور دانش
پدیدآور:
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
طراحی و ارزیابی برنامه فرایندمحور ارتقاء کارکردهای اجرایی برای دانش‌آموزان با ناتوانی یادگیری ریاضی: تاکید بر انتقال اثر دور و نزدیک
ناشر:موسسه فرهنگی هنری تربیت نوین
پدیدآور: - زیرنظر: سعید حسن‌زاده - نویسنده: سمیه نظری
قیمت:۴۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۰۰۰۰۰