تعداد يافت شده (۱۲) صفحه ۱ از ۱
اصلاح میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری،محمدی،د.شهرکرد
ناشر:دانشگاه شهرکرد
پدیدآور: - مترجم: شهرام محمدی - نویسنده: پرابهات کومار
قیمت:۵۹۲۰۰۰ قیمت سایت:۵۹۲۰۰۰
بیماری‌های میوه‌های گرمسیری
ناشر:آییژ
پدیدآور: - مترجم: سیدمحمد اشکان؛زهرا
قیمت:۶۶۸۰۰۰ قیمت سایت:۶۶۸۰۰۰
پرورش میوه های مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری،مرندی،جهاد ارومیه
ناشر:جهاددانشگاهی ، ارومیه
پدیدآور: - نویسنده: رسول جلیلی
قیمت:۸۷۶۰۰۰ قیمت سایت:۸۷۶۰۰۰
تولید میوه های معتدله و نیمه گرمسیری،لونی،سیاری،د.ایلام
ناشر:دانشگاه ایلام
پدیدآور: - نویسنده: دیوید جکسون - نویسنده: نورمن لونی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
تولید میوه‌های معتدله و نیمه گرمسیری
ناشر:آییژ
پدیدآور: - مترجم: حسین رادنیا - نویسنده: دیوید جکسون؛نورمن‌ارل
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
درختان میوه گرمسیری (طرز کاشت ، داشت و برداشت و خواص دارویی) ، فرزاد
ناشر:غلامی ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: محمدعلی فرزاد
قیمت:۵۹۲۰۰۰ قیمت سایت:۵۹۲۰۰۰
درختان میوه مناطق گرمسیری
ناشر:آییژ
پدیدآور: - نویسنده: مهدی شریفانی؛سیدسعید
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
مبانی کاشت و پرورش میوه های گرمسیری ج1،حسن پژمان
ناشر:مولف
پدیدآور: - نویسنده: حسین پژمان - نویسنده: پرستو نیکبخت
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
مدیریت ضایعات درختان میوه گرمسیری و نیمه گرمسیری
ناشر:تحقیقات آموزش کشاورزی
پدیدآور: - نویسنده: مسعود لطیفیان
قیمت:۷۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۷۵۰۰۰۰
میوه های گرمسیری ، ناکاسون ، احمدی خواه، د.منابع طبیعی گرگان
ناشر:دانشکده منابع طبیعی گرگان
پدیدآور: - نویسنده: اچ وای - نویسنده: ار ای
قیمت:۹۷۸۰۰۰ قیمت سایت:۹۷۸۰۰۰
میوه های نیمه گرمسیری و گرمسیری ، انصاری،فردوس قم(سپهر)
ناشر:برگ فردوس ، قم
پدیدآور: - نویسنده: خلیل انصاری
قیمت:۵۱۲۰۰۰ قیمت سایت:۵۱۲۰۰۰
میوه‌کاری عمومی و خصوصی: تشریح کامل میوه‌های معتدله، نیمه گرمسیری، گرمسیری و ریز
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: عبداله خدیوی
قیمت:۱۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۳۰۰۰۰۰