تعداد يافت شده (۱۴) صفحه ۱ از ۱
ارشد باغبانی (میوه کاری،سبزی کاری و گل کاری)، ایرانی پور ، دیباگران
ناشر:دیباگران ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: محمد ایرانی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
اصول و مبانی علمی میوه کاری ، محمودزاده،جهادارومیه
ناشر:جهاددانشگاهی ، ارومیه
پدیدآور: - نویسنده: حسن محمودزاده - نویسنده: مامند ابراهیمیان
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
درس و کنکور ارشد و دکتری باغبانی 1(فیزیولوژی گیاهی،گیاه شناسی،اصول میوه کاری) ، میرزایی ، دی نگار
ناشر:دی نگار تهران
پدیدآور: - نویسنده: فرزانه میرزایی
قیمت:۱۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۰۰۰۰۰
کتاب جامع میوه کاری
ناشر:آقای کتاب
پدیدآور: - نویسنده: شهرام مقصودی
قیمت:۱۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۰۰۰۰۰
کتاب جامع میوه‌کاری همراه با اطلس رنگی
ناشر:آقای کتاب
پدیدآور: - نویسنده: شهرام مقصودی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
مبانی میوه‌کاری
ناشر:پرستش
پدیدآور: - نویسنده: ساسان علاقمند؛حسین
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
میوه کاری در مناطق معتدله
ناشر:تحقیقات آموزش کشاورزی
پدیدآور: - نویسنده: ابراهیم گنجی
قیمت:۱۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۳۰۰۰۰۰
میوه کاری در مناطق معتدله ، گنجی مقدم
ناشر:غلامی ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: ابراهیم گنجی
قیمت:۹۲۴۰۰۰ قیمت سایت:۹۲۴۰۰۰
میوه کاری در مناطق معتدله،جعفرپور،د.آ.خوراسگان اصفهان
ناشر:د0آزاد،خوراسگان
پدیدآور: - نویسنده: مهرداد جعفرپور - نویسنده: رامین بابادایی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
میوه کاری(عمومی و خصوصی)،خدیوی،سروا
ناشر:غلامی ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: عبداله خدیوی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
میوه کاری(عمومی و خصوصی)،خدیوی،سروا
ناشر:غلامی ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: عبداله خدیوی
قیمت:۹۷۰۰۰۰ قیمت سایت:۹۷۰۰۰۰
میوه کاری،مرندی،جهادارومیه
ناشر:جهاددانشگاهی ، ارومیه
پدیدآور: - نویسنده: رسول جلیلی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰