تعداد يافت شده (۹۴) صفحه ۱ از ۸
English for the students of nuclear science and engineering
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
پدیدآور: - نویسنده: کاظم میرجلیلی؛محمود
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
آثار امضاء در قراردادهای سنتی و الکترونیکی
ناشر:آموزش برتر
پدیدآور: - نویسنده: میرجمیل جلیلی؛سیدپریسا
قیمت:۳۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۵۰۰۰۰
آزمون Plus ریاضیات تجربی: 100 آزمون برای 100%
ناشر:مهروماه نو
پدیدآور: - نویسنده: محمدرضا میرجلیلی؛مهدی
قیمت:۹۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۹۵۰۰۰۰
آشنایی با نظریه اطلاعات و کامپیوترهای کوانتمی،میشل،میرجلیلی،مرکزنشر
ناشر:مرکزنشردانشگاهی ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: میشل لوبلاک - مترجم: ابوالفضل میرجلیلی
قیمت:۳۸۸۰۰۰ قیمت سایت:۳۸۸۰۰۰
آنچه یک معلم ورزش باید بداند
ناشر:چاپکو
پدیدآور: - نویسنده: حمیدرضا جلیلی؛حمید
قیمت:۴۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۰۰۰۰۰
ارتقاء سلامت در محیط های مراقبت سلامت اولیه
ناشر:سفیر اردهال
پدیدآور: - نویسنده: دکتر مهدی
قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰
ارزیابی محیط زیست (رشته مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست)
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: سیدعلی‌اصغر میرجلیلی - نویسنده: سیدعلی‌رضا میرجلیلی
قیمت:۸۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۸۸۰۰۰۰
از سری کتاب‌های موضوعی - زیست تصویری - کنکور 99 - (دهم، یازدهم، دوازدهم)
ناشر:خیلی سبز
پدیدآور: - نویسنده: عباس راستی‌بروجنی - نویسنده: مجید حصاری
قیمت:۱۴۷۸۴۰۰ قیمت سایت:۱۴۷۸۴۰۰
اصول تشخیصی باکتری شناسی بالینی ماهون
ناشر:بابازاده
پدیدآور: - نویسنده: ماهون ؛دکتر
قیمت:۳۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۵۰۰۰۰۰
اصول تولید گیاهان زراعی
ناشر:دانشگاه ارومیه
پدیدآور: - نویسنده: جلال جلیلیان؛سینا
قیمت:۵۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۵۰۰۰۰
اصول و مبانی بازی (پرورشی و دبستانی - بومی و محلی)
ناشر:چاپکو
پدیدآور: - نویسنده: حمیدرضا جلیلی؛حمید
قیمت:۴۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۰۰۰۰۰
اصول و مکانیزم ماشینهای حلقوی تاری ج 1 : ماشینهای کتن ، میرجلیلی
ناشر:مصباح ، یزد
پدیدآور: - نویسنده: عباس میرجلیلی
قیمت:۳۹۶۰۰۰ قیمت سایت:۳۹۶۰۰۰