تعداد يافت شده (۸) صفحه ۱ از ۱
آمار و روش تحقیق: مجموعه ارتباطات اجتماعی و علوم اجتماعی
ناشر:مکتب ماهان
پدیدآور: - نویسنده: طهمورث شیری
قیمت:۹۸۵۶۰۰ قیمت سایت:۹۸۵۶۰۰
تاریخ ایران از دوره ایلخانیان تا دوره قاجاریه: مجموعه تاریخ
ناشر:مکتب ماهان
پدیدآور:
قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰
رفتار سازمانی پیشرفته: مجموعه مدیریت، دکتری
ناشر:مکتب ماهان
پدیدآور: - نویسنده: سیدهادی منافی
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
روش‌ها، شیوه‌ها و سنت‌های برنامه‌ریزی و طراحی شهری (دکتری) (مجموعه شهرسازی)
ناشر:مکتب ماهان
پدیدآور: - نویسنده: مجتبی آراسته
قیمت:۱۱۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۱۰۰۰۰۰
طراحی سیستم‌های صنعتی (دکتری) همراه با پاسخ‌ تشریحی کنکور دکتری سالهای اخیر
ناشر:مکتب ماهان
پدیدآور: - نویسنده: مرتضی قمی‌؛حسین
قیمت:۴۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۵۰۰۰۰
مالیه عمومی و بودجه
ناشر:مکتب ماهان
پدیدآور: - نویسنده: علی طاهری‌هشی؛معصومه
قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰
مبانی کلی ارتباطات جمعی (دکتری): مجموعه ارتباطات
ناشر:مکتب ماهان
پدیدآور: - نویسنده: داود زارعیان
قیمت:۴۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۴۰۰۰۰
مکتب‌های جغرافیایی (مجموعه جغرافیا)
ناشر:مکتب ماهان
پدیدآور: - نویسنده: مجید سعیدی‌راد؛مصطفی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰