تعداد يافت شده (۴) صفحه ۱ از ۰
فرهنگ توصیفی مکاتب زبان شناسی (Rرقعی) علمی
ناشر:11604--علمی
پدیدآور: - نویسنده: محمد راسخ
قیمت:۳۸۵۰۰۰ قیمت سایت:۳۸۵۰۰۰
کتاب جامع زبان‌شناسی همگانی دکتری نیمه متمرکز: کلیات زبانشناسی، مکاتب زبانشناسی، ...
ناشر:کتابخانه فرهنگ
پدیدآور: - نویسنده: رضا خیرآبادی؛معصومه
قیمت:۵۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۸۰۰۰۰
مکاتب زبان شناسی(آگاه)
ناشر:آگاه
پدیدآور: - نویسنده: محمد راسخ
قیمت:۷۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۷۵۰۰۰۰
مکاتب زبان‌شناسی نوین در غرب (بخشی از کتاب زبان‌شناسی در غرب)
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
پدیدآور: - مترجم: علی‌محمد حق‌شناس - نویسنده: پیترای.ام. سورن
قیمت:۱۹۴۴۸۰۰ قیمت سایت:۱۹۴۴۸۰۰