تعداد يافت شده (۳۹) صفحه ۱ از ۳
اراده به دانستن
ناشر:نشر نی
پدیدآور: - نویسنده: میشل فوکو - مترجم: نیکو سرخوش
قیمت:۱۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰
اراده به دانستن ، فوکو ، سرخوش
ناشر:نی ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: میشل فوکو - مترجم: نیکو سر
قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰
ایران: روح یک جهان بی‌روح و 9 گفت‌وگوی دیگر
ناشر:نشر نی
پدیدآور: - نویسنده: میشل فوکو - مترجم: نیکو سرخوش
قیمت:۳۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۲۰۰۰۰
ایرانیها چه رویایی در سر دارند؟ (تهران: 1357)
ناشر:هرمس
پدیدآور: - نویسنده: میشل فوکو - مترجم: حسین معصومی‌همدانی
قیمت:۴۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۸۰۰۰۰
این یک چپق نیست: همراه با نقاشی‌ها و طراحی‌هایی از رنه مگریت
ناشر:نشر مرکز
پدیدآور: - نویسنده: میشل فوکو - مترجم: مانی حقیقی
قیمت:۱۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۰۰۰۰
بازگشت نیچه
ناشر:رخ‌داد نو
پدیدآور: - نویسنده: ژرژ باتای - نویسنده: موریس بلانشو
قیمت:۱۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۴۰۰۰۰
باید از جامعه دفاع کرد (درس گفتارهای کلژ دوفرانس1976،1975)
ناشر:اختران
پدیدآور: - نویسنده: میشل فوکو - مترجم: رضا نجف
قیمت:۴۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۴۰۰۰۰
باید از جامعه دفاع کرد: درس گفتارهای کلژ دوفرانس 1975 - 1976
ناشر:اختران
پدیدآور: - نویسنده: میشل فوکو - مترجم: رضا نجف‌زاده
قیمت:۴۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۴۰۰۰۰
بررسی و نقد تئوری‌های انقلاب اسلامی ایران؛ تئوری نیکی آر. کدی و میشل فوکو
ناشر:دفتر نشر معارف
پدیدآور: - نویسنده: مهدی ابوطالبی؛رضا
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
به سوی نقدی بر عقل سیاسی
ناشر:شب‌خیز
پدیدآور: - نویسنده: میشل فوکو - مترجم: محمدزمان زمانی‌جمشیدی
قیمت:۱۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰
پیدایش کلینیک: دیرینه‌شناسی ادراک پزشکی
ناشر:نقش و نگار
پدیدآور: - نویسنده: میشل فوکو - مترجم: یحیی امامی
قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰
تئاتر فلسفه: گزیده‌ای از درس گفتارها، کوتاه نوشت‌ها، گفت و گوها و...
ناشر:نشر نی
پدیدآور: - نویسنده: میشل فوکو - مترجم: نیکو سرخوش
قیمت:۸۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۸۰۰۰۰۰