تعداد يافت شده (۳) صفحه ۱ از ۰
ایمنی فرآیندهای شیمیایی (اصول محاسبات مهندسی) ، حیدری ، فدک
ناشر:فدک ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: دانیل. ای. - نویسنده: جوزف.اف. لوار
قیمت:۹۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۹۵۰۰۰۰
ایمنی فرآیندهای شیمیایی جلد دوم: اصول محاسبات مهندسی
ناشر:فدک ایساتیس
پدیدآور: - نویسنده: دانیل ای. - نویسنده: جوزف اف.
قیمت:۱۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۳۰۰۰۰۰
مهندسی ایمنی فرآیند ، کوهپایی،فن آوران
ناشر:فن آوران ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: هاشم ستاره - نویسنده: علیرضا کوهپایی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰