تعداد يافت شده (۱) صفحه ۱ از ۰
مقدمه‌ای بر شیوه طراحی و تالیف کتاب درسی دانشگاهی
ناشر:سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی
پدیدآور: - نویسنده: محمد آرمند - نویسنده: حسن ملکی
قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰