تعداد يافت شده (۸) صفحه ۱ از ۱
عکاسی معماری ، جواد زاده
ناشر:ترانه ، مشهد
پدیدآور: - نویسنده: نورمن مک - مترجم: هاشم جواد
قیمت:۵۰۴۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۴۰۰۰
عکاسی معماری دیجیتال(ترانه) *
ناشر:ترانه
پدیدآور: - مترجم: هاشم جوادزاده - نویسنده: نورمن مک‌گراث
قیمت:۸۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۸۵۰۰۰۰
عکاسی معماری عکاسی ازنمای داخلی وخارجی ساختمان/ نورمن مک گراث.جوادزاده/ انتشارات ترانه
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: نورمن‏مک‏گراث‏ - مترجم: جوادزاده
قیمت:۲۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۸۰۰۰۰
عکاسی معماری(دوازده‌دیدگاه)مرکب سپید *
ناشر:مرکب سپید
پدیدآور: - مترجم: محمد خدادادی - نویسنده: آکیکو بوش
قیمت:۲۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۸۰۰۰۰
عکاسی و ماکت در معماری
ناشر:سهادانش
پدیدآور: - نویسنده: علیرضا کهریزی
قیمت:۱۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۰۰۰۰۰
عکاسی و معماری
ناشر:خانه تاسیسات
پدیدآور: - مترجم: رضا اکرمی - نویسنده: میشائیل هاینریش
قیمت:۳۷۸۴۰۰ قیمت سایت:۳۷۸۴۰۰
معماری عکاسی: دسته‌بندی کلیات عکاسی در مباحث نظری
ناشر:دانشگاه پارس
پدیدآور: - نویسنده: بهزاد صحتی
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
معماری عکاسی،صحتی،د.پارس
ناشر:دانشگاه پارس تهران
پدیدآور: - نویسنده: بهزاد صحتی
قیمت:۱۴۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۴۸۰۰۰۰