تعداد يافت شده (۲) صفحه ۱ از ۰
گزارشی برای یک آکادمی: داستان کوتاه "گزارشی برای یک آکادمی" نقد و تفسیر "گزارشی برای یک آکادمی" نقد و تفسیر "مسخ"
ناشر:اشاره
پدیدآور: - نویسنده: فرانتس کافکا - مترجم: کامل روزدار
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
مسخ: داستان کوتاه "مسخ": نقد و تفسیر "مسخ"
ناشر:اشاره
پدیدآور: - نویسنده: فرانتس کافکا - مترجم: کامل روزدار
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰