تعداد يافت شده (۶) صفحه ۱ از ۰
ایستادن در آن سوی مرگ: پاسخ‌های کربن به هایدگر از منظر فلسفه شیعی
ناشر:نشر نی
پدیدآور: - نویسنده: مهدی فدایی‌مهربانی
قیمت:۱۶۸۰۰۰ قیمت سایت:۱۶۸۰۰۰
جنون و مرگ در فلسفه(دنیای اقتصاد) *
ناشر:دنیای اقتصاد
پدیدآور: - مترجم: عبدالله امینی - نویسنده: فریت گوون
قیمت:۳۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۸۰۰۰۰
خیلی کم... تقریبا هیچ: مرگ، فلسفه، ادبیات
ناشر:رخ‌داد نو
پدیدآور: - نویسنده: سایمون کریچلی - مترجم: لیلا کوچک‌منش
قیمت:۴۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۸۰۰۰۰
فلسفه زندگی و مرگ
ناشر:بهجت
پدیدآور: - مترجم: علی احمد - نویسنده: م.و.کاماث
قیمت:۶۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۰۰۰۰۰
لبخند در ایستگاه آخر: مرگ، پس از مرگ و باقی قضایا ... به روایت فلسفه، روان‌شناسی و ... از دیدگاه طنز
ناشر:مروارید
پدیدآور: - مترجم: حسین یعقوبی
قیمت:۲۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۲۰۰۰۰
مرگ و زندگی از منظر عرفان، فلسفه و دین: همایش ملی مردم‌شناسی مرگ و زندگی
ناشر:پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
پدیدآور: - به‌اهتمام: علیرضا حسن‌زاده - به‌اهتمام: فخرالدین صابری
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰