تعداد يافت شده (۱) صفحه ۱ از ۰
مدیریت کیفیت و بهره وری ، همتی فر ، گسترش علوم پایه
ناشر:گسترش علوم پایه ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: محمد همتی - نویسنده: علیرضا پریسوژ
قیمت:۶۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۵۰۰۰۰