تعداد يافت شده (۱۱) صفحه ۱ از ۱
روش های پیش بینی در مدیریت تولید و عملیات ، جعفرنژاد ، د.تهران
ناشر:دانشگاه تهران
پدیدآور: - نویسنده: احمد جعفرنژاد - نویسنده: علی رضایار
قیمت:۳۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۸۰۰۰۰
مبانی جامع و پیشرفته مدیریت تولید و عملیات درسازمانهای تولیدی و خدماتی ج1،حسینی،س.مدیریت
ناشر:سازمان مدیریت صنعتی
پدیدآور: - نویسنده: محمد سید - نویسنده: سعید صفاکیش
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
مدیریت تولید و عملیات
ناشر:پیش دانشگاهیان گزینه برتر
پدیدآور: - نویسنده: محمدرضا قربانیان - نویسنده: سینا ابویی‌مهریزی
قیمت:۳۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۹۰۰۰۰
مدیریت تولید و عملیات
ناشر:نشر کتاب دانشگاهی
پدیدآور: - نویسنده: اکبر عالم‌تبریز - نویسنده: یاسر سبحانی‌فرد
قیمت:۵۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۶۰۰۰۰
مدیریت تولید و عملیات
ناشر:آوای شروین
پدیدآور: - نویسنده: امیر حسین‌زاده - نویسنده: هایده متقی
قیمت:۵۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۹۰۰۰۰
مدیریت تولید و عملیات
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
پدیدآور: - نویسنده: مسعود کسایی؛سیدعباس
قیمت:۱۳۵۰۰۰ قیمت سایت:۱۳۵۰۰۰
مدیریت تولید و عملیات ،رازقی ، ادیبان
ناشر:ادیبان ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: سعید رازقی - نویسنده: عباس شکفته
قیمت:۳۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۳۰۰۰۰
مدیریت تولید و عملیات ج1(مرجع درسی با مسائل حل شده)،فارسیجانی،حامی
ناشر:حامی ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: حسن فارسیجانی - نویسنده: علیرضا حسین
قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰
مدیریت تولید و عملیات ج2(مجموعه تست ارشد)،فارسیجانی،حامی
ناشر:حامی ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: حسن فارسیجانی - نویسنده: علیرضا حسین
قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰
مدیریت تولید و عملیات نوین (مفاهیم، سیستم‌ها، مدل‌ها و زنجیره تامین): مجموعه‌ای جامع از مباحث تولید و عملیات
ناشر:دانشگاه تهران
پدیدآور: - نویسنده: احمد جعفرنژاد
قیمت:۵۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۵۰۰۰۰
مدیریت تولید و عملیات،کومار،فیروزآبادی،شربیانی تهران
ناشر:شربیانی تهران
پدیدآور: - نویسنده: ان.سورش - نویسنده: اس.آنیل کومار
قیمت:۲۷۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۷۰۰۰۰