تعداد يافت شده (۱۲) صفحه ۱ از ۱
تفکر استراتژیک و مدیریت تحول: دیدگاه‌های بین‌المللی درباره پویایی سازمانی
ناشر:رسا
پدیدآور: - نویسنده: رالف.دی استیسی - مترجم: مصطفی جعفری؛مهزیار
قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰
رهبری و تحول سازمانی از دیدگاه اسلام: (کارشناسی ارشد مدیریت دولتی)
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: مجید ضماهنی؛ناصر
قیمت:۱۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۴۰۰۰۰
مدیریت آموزش و تحول سازمانی با تاکید بر سرمایه خلاق شهرها
ناشر:کوهسار
پدیدآور: - نویسنده: سیدمحسن طباطبایی‌مزدآبادی - ویراستار: عاطفه طهماسبی‌گرکانی
قیمت:۳۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۲۰۰۰۰
مدیریت تحول با رویکرد ایرانشناختی برای تبیین و فهم خودانگاری ملی و سازمانی،خاکی،فوژان
ناشر:فوژان ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: غلامرضا خاکی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
مدیریت تحول سازمانی
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
پدیدآور: - نویسنده: محمدسعید تسلیمی
قیمت:۱۱۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۱۰۰۰۰
مدیریت تحول سازمانی
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
پدیدآور: - نویسنده: محمدسعید تسلیمی
قیمت:۲۱۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۱۰۰۰۰
مدیریت تحول سازمانی پیشرفته
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
پدیدآور: - مترجم: مهدی بابایی‌اهری - نویسنده: روی مک‌لنان
قیمت:۱۵۵۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۵۰۰۰
مدیریت تحول سازمانی پیشرفته،مک لنن،بابایی اهری838
ناشر:سمت ، تهران
پدیدآور: - مترجم: مهدی بابایی - نویسنده: روی مک
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
مدیریت تحول و بهبود سازمانی
ناشر:فوژان
پدیدآور: - مترجم: امید مهدیه - نویسنده: وی.جی کوندالکار
قیمت:۴۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۰۰۰۰۰
مدیریت تغییر و تحول سازمانی ، واعظی ، صفار
ناشر:صفار ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: رضا واعظی
قیمت:۲۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۸۰۰۰۰
مدیریت تغییر و تحول سازمانی ، واعظی ، صفار
ناشر:صفار ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: رضا واعظی
قیمت:۳۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۵۰۰۰۰
مدیریت و تحول سازمانی (به همراه یکصد و نود نکته مدیریتی)
ناشر:ره‌آورد مهر
پدیدآور: - نویسنده: احمدرضا احمدی - نویسنده: مسعود ده‌بزرگی
قیمت:۲۰۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰۰