تعداد يافت شده (۴) صفحه ۱ از ۰
ارتباطات سازمانی و مدیریت بحران
ناشر:راه دکتری
پدیدآور: - نویسنده: بهرام حاتمی
قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰
مبانی مدیریت بحران (بحران های طبیعی و سازمانی) ، ابراهیمی نژادرفسنجانی 2265
ناشر:سمت ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: مهدی ابراهیمی
قیمت:۱۷۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۷۰۰۰۰
مدیریت بحران سازمانی
ناشر:بید
پدیدآور: - نویسنده: ایمان کوچکی
قیمت:۱۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰
مدیریت بحران سازمانی(عامل انسانی)،لوئیس،مراد صحرایی،جهان جام جم
ناشر:جهان جام جم ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: جرالد لوئیس - مترجم: رضا مراد
قیمت:۱۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۶۰۰۰۰