تعداد يافت شده (۲) صفحه ۱ از ۰
راهنمای جامع رشته مدیریت بازرگانی کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک پیشرفته
ناشر:سیمیا
پدیدآور: - نویسنده: علی برزآبادی‌فراهانی
قیمت:۳۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۶۰۰۰۰
مدیریت استراتژیک پیشرفته (کارشناسی ارشد مدیریت)
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: علی صالحی - نویسنده: رضا رسولی
قیمت:۴۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۵۰۰۰۰