تعداد يافت شده (۲) صفحه ۱ از ۰
مدیریت استراتژیک برند ، خیری ، آویناقلم
ناشر:آویناقلم ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: بهرام خیری - نویسنده: محسن شربتیان
قیمت:۴۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۵۰۰۰۰
مدیریت استراتژیک برند ، خیری ، آویناقلم
ناشر:پژوهشکده مطالعات راهبردی ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: آزر گات - مترجم: محمدعلی قاسمی
قیمت:۳۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۵۰۰۰۰