تعداد يافت شده (۱۳) صفحه ۱ از ۱
دانشنامه در علم پزشکی کهن ترین مجموعه طبی به شعر فارسی 2249
ناشر:دانشگاه تهران
پدیدآور: - نویسنده: رابرت ج. هربولد - نویسنده: دکتر برات
قیمت:۲۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۲۰۰۰۰
دانشنامه در علم پزشکی: کهن‌ترین مجموعه طبی به شعر فارسی
ناشر:دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ
پدیدآور: - نویسنده: حکیم میسری
قیمت:۲۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۲۰۰۰۰
فراسوی فارسی: یادنامه بانو دکتر زهرا استادزاده (عضو هیئت علمی فقید وزارت علوم): مجموعه مقالات
ناشر:کتاب بهار
پدیدآور:
قیمت:۱۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۰۰۰۰۰
مجموعه ادب فارسی(8)غمنامه‌رستم‌و‌سهراب(قطره) *
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: جعفرشعار
قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰
مجموعه دانشنامه زبان و ادب فارسی (12جلدی،باجعبه)
ناشر:سخن
پدیدآور: - نویسنده: اسماعیل سعادت
قیمت:۱۲۰۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰۰۰
مجموعه کمک ‌آموزشی و درسی فارسی (3) پایه دوازدهم متوسطه کلیه رشته‌ها: شامل درسنامه، کارآزمون و نمونه سوالات با پاسخ تشریحی
ناشر:بنی‌هاشمی خامنه
پدیدآور: - نویسنده: محمد نصراصفهانی
قیمت:۲۱۱۲۰۰ قیمت سایت:۲۱۱۲۰۰
مجموعه کمک ‌آموزشی و درسی فارسی چهارم دبستان: شامل درسنامه و نمونه سوالات امتحانات با پاسخ تشریحی
ناشر:بات
پدیدآور: - نویسنده: سحر کبریتی
قیمت:۳۱۶۸۰۰ قیمت سایت:۳۱۶۸۰۰
مجموعه کمک ‌آموزشی و درسی فارسی هفتم متوسطه: شامل درسنامه و نمونه سوالات امتحانات با پاسخ تشریحی
ناشر:بات
پدیدآور: - نویسنده: فاطمه زنگی - نویسنده: علی‌اکبر شکیبی‌والا
قیمت:۲۲۸۸۰۰ قیمت سایت:۲۲۸۸۰۰
مجموعه کمک آموزشی و درسی فارسی (1): پایه دهم دوره دوم متوسطه رشته: کلیه رشته‌ها شامل درسنامه، کارآزمون و نمونه سوالات امتحانات با پاسخ تشریحی
ناشر:بنی‌هاشمی خامنه
پدیدآور: - نویسنده: محمد نصراصفهانی - ویراستار: اعظم علی‌پناهی
قیمت:۲۱۱۲۰۰ قیمت سایت:۲۱۱۲۰۰
مجموعه کمک‌ آموزشی و درسی فارسی سوم دبستان: شامل درسنامه و نمونه سوالات امتحانات با پاسخ تشریحی
ناشر:بات
پدیدآور: - نویسنده: سیده‌مهتاب ضیایی
قیمت:۳۵۲۰۰۰ قیمت سایت:۳۵۲۰۰۰
مجموعه کمک‌ آموزشی و درسی فارسی ششم دبستان: شامل درسنامه و نمونه سوالات امتحانات با پاسخ تشریحی
ناشر:بات
پدیدآور: - نویسنده: فاطمه خوب‌کردار
قیمت:۲۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۲۰۰۰۰
مجموعه کمک‌آموزشی و درسی فارسی (2): یازدهم متوسطه، شامل درسنامه، کارآزمون و نمونه سوالات... رشته: کلیه رشته‌ها
ناشر:بنی‌هاشمی خامنه
پدیدآور: - نویسنده: محمد نصراصفهانی - نویسنده: خدیجه ده‌نمکی
قیمت:۲۷۲۸۰۰ قیمت سایت:۲۷۲۸۰۰