تعداد يافت شده (۶۰) صفحه ۱ از ۵
Review of the provision of eye care services in iran by using the who ecsat
ناشر:مجسمه
پدیدآور: - نویسنده: سیدفرزاد محمدی - نویسنده: لیلا نظام‌آبادی‌فراهانی
قیمت:۴۵۷۶۰۰ قیمت سایت:۴۵۷۶۰۰
اسیر مثل مجسمه‌ی آزادی(بوتیمار) *
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: مهرگان علیدوست
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
افسانه‌های چینی(دخترک‌تنهایی‌که‌به‌مجسمه)آفرینگان^
ناشر:آفرینگان
پدیدآور: - مترجم: سمیه نوروزی - نویسنده: دوآن لیکسین
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
انگشت مجسمه
ناشر:سوره مهر
پدیدآور: - نویسنده: فرهاد حسن
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
انگشت مجسمه
ناشر:سوره مهر
پدیدآور: - نویسنده: فرهاد حسن
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
بادکنک‌ها: 17 طرح برای ساختن مجسمه‌های بادکنکی
ناشر:نغمه نواندیش
پدیدآور: - گردآورنده: ریحانه خزانه‌دارلو
قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰
برنز: مجسمه‌های برنزی
ناشر:ترسیم
پدیدآور: - نویسنده: طوبی رحیمی‌بافرانی - مترجم: حمیده صفایی‌عرشی
قیمت:۱۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۵۰۰۰۰
بیا با هم بسازیم (4) خمیر مجسمه سازی (رحلی) تیمورزاده
ناشر:11510تیمورزاده
پدیدآور: - مترجم: مرجان بابایی - نویسنده: آنا لیموس
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
پیشانی شکسته مجسمه ها
ناشر:نگاه
پدیدآور: - نویسنده: فرهاد خاکیان
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
پیشانی شکسته مجسمه ها(رقعی)نگاه
ناشر:20373 -- انتشارات نگاه
پدیدآور: - نویسنده: فرهاد خاکیان
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
پیشانی شکسته‌ی مجسمه‌ها
ناشر:موسسه انتشارات نگاه
پدیدآور: - نویسنده: فرهاد خاکیان‌دهکردی
قیمت:۵۶۳۲۰۰ قیمت سایت:۵۶۳۲۰۰
تاریخ مجسمه‌سازی در ایران
ناشر:چاپ و نشر نظر
پدیدآور: - ویراستار: فاطمه کاوندی - نویسنده: پرویز تناولی
قیمت:۶۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۵۰۰۰۰۰