تعداد يافت شده (۵۲) صفحه ۱ از ۴
آشنایی با مبانی ریاضیات
ناشر:دانشگاه شیراز
پدیدآور: - نویسنده: محمدرضا سپهری‌نوبندگانی
قیمت:۵۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۹۰۰۰۰
ارشد ریاضی گسسته و مبانی ترکیبات،یوسفی،پوران
ناشر:پوران پژوهش ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: های یوسفی
قیمت:۱۶۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۶۵۰۰۰۰
ارشد ریاضی گسسته و مبانی ترکیبات،یوسفی،پوران
ناشر:پوران پژوهش ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: های یوسفی
قیمت:۴۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۴۰۰۰۰
اصول و مبانی مونت کارلو و کاربرد آن در ترابرد ذرات
ناشر:دانشگاه علوم پزشکی ایران
پدیدآور: - نویسنده: سیدحمید ذوالجلالی‌مقدم - نویسنده: رضا شمس‌آبادی
قیمت:۶۲۴۸۰۰ قیمت سایت:۶۲۴۸۰۰
تئوری بودن(ج2)مبانی‌ریاضی‌مکانیک‌ذهن(دانش‌زنجان)
ناشر:دانش زنجان
پدیدآور: - نویسنده: علی سیداحمدیان
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
تاثیر الگوی تعمیمی بر مبانی علوم عصبی بر پیشرفت و نگرش ریاضی دانش‌آموزان
ناشر:سنجش و دانش
پدیدآور: - نویسنده: محمدامین بخشی‌زاده
قیمت:۳۱۶۸۰۰ قیمت سایت:۳۱۶۸۰۰
چگونه مساله را با کامپیوتر حل کنیم ، غلامی
ناشر:پرتونگار ، مشهد
پدیدآور: - نویسنده: آر. جی. - مترجم: عباس قیصری
قیمت:۳۸۴۰۰۰ قیمت سایت:۳۸۴۰۰۰
ریاضیات آکچوئریال برای بازنشستگی: مبانی و مفاهیم کاربردی در کسب‌و‌کار؛ از مرگ‌و‌میر تا ترازنامه
ناشر:بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پژوهشکده بیمه
پدیدآور: - نویسنده: دومینیک بکرز - مترجم: احمد صلاح‌نژاد‌قلعه‌جوقی
قیمت:۷۸۳۲۰۰ قیمت سایت:۷۸۳۲۰۰
ریاضیات گسسته والگوریتم ها / مبانی علم کامپیوتر ازدیدگاه ریاضی 1/ بهفروز.ایزدی/ انتشارات آینده دانش
ناشر:آینده‏دانش‏
پدیدآور: - نویسنده: بهفروز0ایزدی‏
قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰
ساختار اعداد ، مبانی ریاضیات ، نجفی،صنعتی اصفهان
ناشر:دانشگاه صنعتی ، اصفهان
پدیدآور: - نویسنده: محمد مشکوری
قیمت:۸۶۸۰۰۰ قیمت سایت:۸۶۸۰۰۰
مبانی PCR کمی (qPCR) از تئوری تا عمل
ناشر:حیدری
پدیدآور: - نویسنده: سهیلا اژدری؛فرهاد
قیمت:۲۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰۰
مبانی آمار ریاضی
ناشر:دانشگاه صنعتی اصفهان
پدیدآور: - نویسنده: دکتر احمد
قیمت:۱۰۴۴۰۰۰ قیمت سایت:۱۰۴۴۰۰۰