تعداد يافت شده (۱) صفحه ۱ از ۰
مبانی سازمان و مدیریت ، جمشیدیان
ناشر:سیمین‏ ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: محمدرضا دلوی - نویسنده: مهدی جمشیدیان
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰