تعداد يافت شده (۳) صفحه ۱ از ۰
بررسی اثرات مصوبات کمیسیون ماده صد بر تغییرات محیط شهری و ارائه راهکارهای اصلاح آن
ناشر:فرهوش
پدیدآور: - نویسنده: زهرا حسینی
قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰
ماده و تغییرات آن: ماده
ناشر:موسسه فرهنگی فاطمی
پدیدآور: - نویسنده: جکی بال - نویسنده: استفان کوری
قیمت:۱۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰
مفاهیم پایه در علوم تجربی (ماده و تغییرات آن:عناصر)
ناشر:فاطمی
پدیدآور: - نویسنده: دیوید کراسنو،تام - مترجم: فروغ فرجود
قیمت:۱۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰