تعداد يافت شده (۲) صفحه ۱ از ۰
کنترل دیجیتال سیستم های دینامیکی ج 1، فرانکلین، صدرنیا
ناشر:دانشگاه‏ صنعتی ، شاهرود
پدیدآور: - نویسنده: جین اف - نویسنده: جی دیود
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
کنترل دیجیتال سیستم های دینامیکی ج 1، فرانکلین، صدرنیا
ناشر:دانشگاه‏ صنعتی ، شاهرود
پدیدآور: - نویسنده: جین اف - نویسنده: جی دیود
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰