تعداد يافت شده (۳) صفحه ۱ از ۰
CT و MRI کل بدن: Gastrointestinal tract-رکتوم-کنتراست نفروپاتی و پیشگیری از آن-غدد...
ناشر:سینا طب،رودگون
پدیدآور: - نویسنده: جان‌رابرت هاگا - مترجم: شقایق‌سادات خباز؛رویا
قیمت:۱۶۵۰۰۰ قیمت سایت:۱۶۵۰۰۰
کنتراست
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
پدیدآور: - نویسنده: مرتضی جان‌بخش
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
کنتراست
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
پدیدآور: - نویسنده: مرتضی جان‌بخش
قیمت:۱۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۹۰۰۰۰