تعداد يافت شده (۳) صفحه ۱ از ۰
اصول کشت سلول و بافت گیاهی،سادات نوری،جهادتهران
ناشر:جهاددانشگاهی ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: مسعود میر - نویسنده: احمد سادات
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
کشت بافت و سلول گیاهی
ناشر:دانشگاه تهران
پدیدآور: - نویسنده: بدرالدین‌ابراهیم سیدطباطبایی - نویسنده: منصور امیدی
قیمت:۴۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۰۰۰۰۰
کشت سلول و بافت گیاهی ، احسان پور،جهاداصفهان
ناشر:جهاددانشگاهی ، اصفهان
پدیدآور: - نویسنده: علی اکبر - نویسنده: فریبا امینی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰