تعداد يافت شده (۱۵) صفحه ۱ از ۱
‏?قانون کار و قانون تامین‌اجتماعی‏?
ناشر:نسیم دانش کهن
پدیدآور: - به‌اهتمام: رسول دشتی - ویراستار: زهرا یوسفی‌لشکریان
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
آشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی: ویژه داوطلبان آزمون‌های استخدامی
ناشر:آرسا
پدیدآور:
قیمت:۳۷۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۷۰۰۰۰
پرسش و پاسخ حقوقی کارگران و کارفرمایان (قانون کار - دادرسی - بیمه تامین اجتماعی - مشاغل سخت و زیان‌آور - حوادث ناشی از کار - ایمنی - حفاظت فنی و بهداش
ناشر:احداث
پدیدآور: - نویسنده: محمد کلانی
قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰
حقوق کارگران و کارکنان واحدهای اقتصادی پس از انتقال (موضوع ماده 37 قانون تامین اجتماعی)
ناشر:آلا قلم
پدیدآور: - نویسنده: محمد رسولی؛جواد
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
قانون کار و تامین اجتماعی به انضمام: متن کامل قوانین و مقررات؛ قانون بیمه بیکاری، آیین دادرسی کار، بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های مرتبط
ناشر:خرسندی
پدیدآور: - نویسنده: محمد مهاجری
قیمت:۹۶۸۰۰۰ قیمت سایت:۹۶۸۰۰۰
قانون کار و تامین اجتماعی: بیمه بیکاری، آیین دادرسی کار
ناشر:آلا قلم
پدیدآور:
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
قانون کار و تامین اجتماعی: بیمه بیکاری، آیین دادرسی کار
ناشر:آلا قلم
پدیدآور:
قیمت:۴۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۵۰۰۰۰
قانون کار، رفاه و تامین اجتماعی
ناشر:
پدیدآور:
قیمت:۱۰۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۰۰۰۰۰۰
قوانین و مقررات کار رفاه و تامین اجتماعی: قانون کار - قانون بیمه بیکاری، قانون تامین اجتماعی، قانون بیمه‌ همگانی، خدمات درمانی، بیمه خدمات درمانی، ..
ناشر:نشر دوران
پدیدآور: - تدوین: جهانگیر منصور
قیمت:۲۳۶۷۲۰۰ قیمت سایت:۲۳۶۷۲۰۰
قوانین و مقررات کار رفاه و تامین اجتماعی: قانون کار - قانون بیمه بیکاری، قانون تامین اجتماعی، قانون بیمه‌ همگانی، خدمات درمانی، بیمه خدمات درمانی، ...
ناشر:نشر دوران
پدیدآور:
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
قوانین و مقررات مربوط به تامین اجتماعی بانضمام قانون بیمه بیکاری، قانون بیمه همگانی خدمات درمانی ...
ناشر:مجد
پدیدآور:
قیمت:۵۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۵۰۰۰۰
قوانین و مقررات مربوط به تامین اجتماعی بانضمام قانون بیمه بیکاری، قانون بیمه همگانی خدمات درمانی ...
ناشر:مجد
پدیدآور: - نویسنده: محمد حسین
قیمت:۴۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۰۰۰۰۰