تعداد يافت شده (۲۵) صفحه ۱ از ۲
100 قانون عشق: روابط زناشویی، خانواده و دوستان
ناشر:چابک‌ اندیش
پدیدآور: - نویسنده: ریچارد تمپلار - ویراستار: مهرویه هاشمی‌نژاد
قیمت:۳۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۴۰۰۰۰
تفسیر قضایی و نقد قانون حمایت خانواده (مصوب 1391) آیین دادرسی و اجرای احکام و حقوق ماهوی (دیدگاههای قضات دادگاههای تجدیدنظر استان تهران)
ناشر:مجمع علمی و فرهنگی مجد
پدیدآور: - نویسنده: محمدباقر قربان‌وند
قیمت:۵۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۵۰۰۰۰
حقوق خانواده در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
پدیدآور: - نویسنده: علی‌محمد یثربی‌قمی
قیمت:۱۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۴۰۰۰۰
حقوق خانواده در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
پدیدآور: - نویسنده: علی‌محمد یثربی‌قمی
قیمت:۲۱۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۱۰۰۰۰
قانون آیین دادرسی مدنی (با آخرین اصلاحات و با ارجاع به مواد قانونی مرتبط) به انضمام: قانون حمایت خانواده و آیین‌نامه اجرایی (جدید) ...
ناشر:حقوق اسلامی
پدیدآور:
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
قانون جدید حمایت خانواده: مصوب 1391121، آئین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب 13931127 همراه با ...
ناشر:دوران
پدیدآور: - تدوین: جهانگیر منصور
قیمت:۱۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰
قانون حمایت از خانواده به همراه: آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب 1393، ...
ناشر:هزار رنگ
پدیدآور: - تدوین: سیدرضا موسوی
قیمت:۱۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۹۰۰۰۰
قانون حمایت خانواده (مصوب 1391) و قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بد سرپرست (مصوب 1392) در پرتو نظرات شورای نگهبان
ناشر:پژوهشکده شورای نگهبان
پدیدآور:
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
قانون حمایت خانواده در پرتو: نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ...
ناشر:روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
پدیدآور:
قیمت:۱۷۵۰۰۰ قیمت سایت:۱۷۵۰۰۰
قانون حمایت خانواده مصوب 1391
ناشر:چتر دانش
پدیدآور:
قیمت:۱۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۰۰۰۰
قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 نموداری
ناشر:چتر دانش
پدیدآور:
قیمت:۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۸۰۰۰۰
قانون حمایت خانواده مصوب 1391121 با زیرنویس قوانین مرتبط
ناشر:جاودانه
پدیدآور: - نویسنده: عاطفه زاهدی
قیمت:۱۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰