تعداد يافت شده (۱) صفحه ۱ از ۰
فیلم‌برداری نظری و عملی: تصویرسازی برای فیلم‌برداران، کارگردانان، تصویربرداران
ناشر:دانشگاه هنر
پدیدآور: - مترجم: رضا نبوی - نویسنده: بلین براون
قیمت:۱۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۴۰۰۰۰