تعداد يافت شده (۲) صفحه ۱ از ۰
فیزیولوژی ورزش بالینی
ناشر:پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
پدیدآور: - ویراستار: ک. اهرمن جاناتان - ویراستار: پاول گوردن
قیمت:۱۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۶۰۰۰۰
فیزیولوژی ورزش بالینی (تجویز توان بخشی بیماران)
ناشر:دانشگاه بوعلی سینا
پدیدآور: - نویسنده: جک ویلمور؛مایکل - مترجم: فرزاد ناظم؛ضیاء
قیمت:۱۳۵۰۰۰ قیمت سایت:۱۳۵۰۰۰