تعداد يافت شده (۱۷۸) صفحه ۱ از ۱۵
"فلسفه تحول تاریخ" در شرق و غرب تمدن اسلامی: روش استنباط عقلانیت تاریخی و تحول علوم انسانی بر اساس مقایسه و نقد سنت ابن‌خلدونی با بسط حکمت نوصدرایی
ناشر:پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پدیدآور: - نویسنده: موسی نجفی - نویسنده: علیرضا جوادزاده
قیمت:۱۷۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۷۰۰۰۰
(1738) درآمدی بر تاریخ فلسفه اسلامی (جلد دوم) با اصلاحات
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) 
پدیدآور: - نویسنده: جمعی از - نویسنده: حجت‌الاسلام
قیمت:۵۱۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۱۰۰۰۰
(1887) درآمدی بر تاریخ فلسفه اسلامی (جلد سوم)
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) 
پدیدآور: - نویسنده: جمعی از
قیمت:۲۷۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۷۰۰۰۰
(2070) فرهنگ نامه تاریخی مفاهیم فلسفه (جلد سوم: گزیده ای از مفاهیم در مابعدالطبیعه)
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) 
پدیدآور: - نویسنده: یوآخیم ریتر - نویسنده: کارلفرید گروندر
قیمت:۳۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۳۰۰۰۰
اندیشه فلسفی در عصر باستان (تاریخ فلسفه غرب 1)
ناشر:روزنه
پدیدآور: - مترجم: محمدسعید حنایی - نویسنده: ترنس اروین
قیمت:۵۹۵۰۰۰ قیمت سایت:۵۹۵۰۰۰
اندیشه فلسفی در عصر قرون وسطی (تاریخ فلسفه غرب 2)
ناشر:روزنه
پدیدآور: - مترجم: محمدسعید حنایی - نویسنده: دیوید لاسکم
قیمت:۳۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۲۰۰۰۰
انقلاب اسلامی از دیدگاه فلسفه تاریخ
ناشر:صدرا
پدیدآور: - نویسنده: مرتضی مطهری
قیمت:۲۰۹۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۹۰۰۰
بازخوانی تاریخ فلسفه در مشرق اسلامی
ناشر:هرمس
پدیدآور: - نویسنده: محمد عابدالجابری - مترجم: اسماعیل باغستانی
قیمت:۲۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۸۰۰۰۰
تاریخ انتقادی فلسفه یونان ، شاقول ، د.مفید
ناشر:دانشگاه مفید ، قم
پدیدآور: - نویسنده: والتر ترنس - مترجم: یوسف شاقول
قیمت:۳۷۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۷۰۰۰۰
تاریخ انتقادی فلسفه یونان(دانشگاه‌مفید)
ناشر:دانشگاه مفید
پدیدآور: - نویسنده: والتر ترنس - مترجم: یوسف شاقول
قیمت:۴۷۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۷۰۰۰۰
تاریخ به روایت فلسفه ، محمدپور ، لوگوس
ناشر:انتشارات لوگوس
پدیدآور: - نویسنده: احمد محمدپور
قیمت:۷۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۷۰۰۰۰۰
تاریخ به روایت فلسفه(سلفون)لوگوس
ناشر:لوگوس
پدیدآور: - مترجم: احمد محمدپور - نویسنده: هرودت تا
قیمت:۸۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۸۰۰۰۰۰