تعداد يافت شده (۱۲) صفحه ۱ از ۱
آموزش فارسی نهم دوره اول متوسطه ویژه دانش‌آموزان کوشا و تیزهوش
ناشر:واله
پدیدآور: - نویسنده: زهرا شیخ - نویسنده: علی واله
قیمت:۵۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۵۰۰۰۰
برگ‌آزمون فارسی نهم
ناشر:تفحص
پدیدآور: - نویسنده: سهیل طبری - نویسنده: علی‌اکبر نشاطی
قیمت:۳۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۵۰۰۰۰
پاسخنامه برگ آزمون فارسی نهم
ناشر:تفحص
پدیدآور: - نویسنده: سهیل طبری - نویسنده: علی‌اکبر نشاطی
قیمت:۳۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۵۰۰۰۰
شعر فارسی از قرن ششم تا نهم هجری
ناشر:مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی
پدیدآور: - نویسنده: ناصر نیکوبخت
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
فارسی 9: تیزهوشان (نهم متوسطه)
ناشر:کاهه
پدیدآور: - نویسنده: محمدامین زمان‌وزیری - نویسنده: آرش عیوق
قیمت:۳۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۲۰۰۰۰
فارسی پایه نهم دوره اول متوسطه
ناشر:راه
پدیدآور: - نویسنده: صنم صفی‌پور - ویراستار: شهین خاکباز
قیمت:۱۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۳۰۰۰۰
فارسی نهم
ناشر:بین‌المللی گاج
پدیدآور: - نویسنده: سیداصغر جهرمی - زیرنظر: سحر رجبعلیان
قیمت:۴۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۵۰۰۰۰
فارسی نهم
ناشر:بین‌المللی گاج
پدیدآور: - زیرنظر: احمد علی‌نژاد - نویسنده: سعید قدردان
قیمت:۳۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۵۰۰۰۰
فارسی نهم
ناشر:
پدیدآور:
قیمت:۴۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۵۰۰۰۰
فارسی نهم دوره اول متوسطه شامل: نکات کلیدی و مهم کتاب درسی
ناشر:بنی‌هاشمی خامنه
پدیدآور: - نویسنده: سحر کبریتی
قیمت:۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۰۰۰۰
فارسی نهم: برای دانش‌آموزان تیزهوش
ناشر:مبتکران
پدیدآور: - نویسنده: زهرا سلطانی‌مطلق
قیمت:۳۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۶۰۰۰۰
کتاب جامع تیزهوشان نهم: ریاضی، علوم تجربی، فارسی، پیام‌های آسمان، قرآن، مطالعات اجتماعی، آزمون‌های ورودی
ناشر:مهر و ماه نو
پدیدآور: - نویسنده: حامد فرضعلی‌بیک - نویسنده: کمیل ابراهیمی
قیمت:۹۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۹۸۰۰۰۰