تعداد يافت شده (۱۸) صفحه ۱ از ۲
(1673) روشهای تفسیر قرآن
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) 
پدیدآور: - نویسنده: دکتر سیدرضا
قیمت:۱۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰
(1888) قواعد تفسیر قرآن
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) 
پدیدآور: - نویسنده: حجت الاسلام
قیمت:۲۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۶۰۰۰۰
آشنایی با تاریخ و روش‌های تفسیر قرآن (رشته علوم قرآن و حدیث)
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: علیرضا جعفرزاده‌کوچکی - ویراستار: رحمت‌اله عبداله‌زاده‌آرانی
قیمت:۱۷۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۷۰۰۰۰
اتقان در علوم قرآن: نقش ادوات نحوی در تفسیر قرآن (با محوریت نوع چهلم الاتقان سیوطی)
ناشر:دانشکده اصول دین
پدیدآور: - نویسنده: سیدمحمود طیب‌حسینی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
اخباریان و تفسیر و علوم قرآن: بررسی و نقد آرا
ناشر:دانشگاه علوم اسلامی رضوی
پدیدآور: - نویسنده: محمد شریفی
قیمت:۱۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰
اضواء علی نصوص تفسیریه للقرآن الکریم
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
پدیدآور: - نویسنده: خلیل پروینی - نویسنده: حامد صدقی
قیمت:۱۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰
اولویت‌های پژوهشی تفسیر و علوم قرآن
ناشر:مرکز مدیریت حوزه علمیه قم
پدیدآور:
قیمت:۹۸۰۰۰ قیمت سایت:۹۸۰۰۰
پژوهشی در غنا: از نگاه قرآن و روایات تفسیری
ناشر:پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
پدیدآور: - نویسنده: محمدصادق یوسفی‌مقدم
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
تفسیر سیاسی قرآن در ایران معاصر
ناشر:پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
پدیدآور: - نویسنده: یوسف خان‌محمدی
قیمت:۱۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۰۰۰۰
تفسیر قرآن 1 (کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث)
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: سیدعبدالمجید حسینی‌زاده‌هرات
قیمت:۲۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۲۰۰۰۰
تفسیر موضوعی قرآن کریم ویژه رشته‌های علوم پزشکی
ناشر:دفتر نشر معارف
پدیدآور: - نویسنده: مهدی ابراهیمی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
زبان قرآن (با نگاهی به چالش‌های کلامی تفسیر)
ناشر:سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی
پدیدآور: - نویسنده: ابوالفضل ساجدی
قیمت:۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۸۰۰۰۰