تعداد يافت شده (۳) صفحه ۱ از ۰
عکاسی پایه
ناشر:دانشگاه هنر
پدیدآور: - مترجم: رضا نبوی - نویسنده: مایکل لنگفورد
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
عکاسی پایه‌ی لنگفورد
ناشر:دانشگاه هنر
پدیدآور: - مترجم: رضا نبوی - نویسنده: مایکل‌جان لنگفورد
قیمت:۳۸۵۰۰۰ قیمت سایت:۳۸۵۰۰۰
مواد و فرآیندهای پایه در عکاسی
ناشر:آوند دانش
پدیدآور: - مترجم: علی تهرانی - نویسنده: نانت سالواجیو
قیمت:۱۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰