تعداد يافت شده (۲) صفحه ۱ از ۰
طرح‌واره درمانی برای استرس شغلی
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: مارتین بامبر - مترجم: حسن حمیدپور
قیمت:۲۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۸۰۰۰۰
طرح‌واره درمانی برای استرس شغلی
ناشر:نسل فردا
پدیدآور: - نویسنده: مارتین بامبر - مترجم: حسن حمیدپور
قیمت:۲۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۸۰۰۰۰