تعداد يافت شده (۱) صفحه ۱ از ۰
طرح واره های شناختی و باورهای مرکزی در مشکلات روان شناختی ، پی ریسو ، یعقوبی
ناشر:دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
پدیدآور: - نویسنده: پیتر ال - نویسنده: لارنس پی
قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰