تعداد يافت شده (۵) صفحه ۱ از ۰
آیین‌نامه طرح هندسی راه‌های ایران
ناشر:ریاست جمهوری، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
پدیدآور: - گردآورنده: معاونت نظارت راهبردی، امور نظام فنی
قیمت:۴۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۳۰۰۰۰
راهسازی طرح هندسی راه،بهبهانی،مرکزنشر
ناشر:مرکزنشردانشگاهی ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: حمید بهبهانی
قیمت:۱۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۶۰۰۰۰
راهسازی: طرح هندسی راه
ناشر:مرکزنشردانشگاهی
پدیدآور: - نویسنده: حمید بهبهانی
قیمت:۱۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۶۰۰۰۰
راهنما و تفسیر آیین‌نامه طرح ساختمانها در برابر زلزله و مهندسی زلزله: آیین‌نامه زلزله 2800 (ویرایش سال 1392 - 1391)
ناشر:سهادانش
پدیدآور: - نویسنده: اکبر ترکاشوند - نویسنده: عبدالله اردشیر
قیمت:۱۴۵۰۰۰ قیمت سایت:۱۴۵۰۰۰
طرح و اجرای تأسیسات مکانیکی: ویژه آزمون‌های نظام مهندسی (شرح و درس)
ناشر:نوآور
پدیدآور: - نویسنده: مهدی حسینی - نویسنده: پیمان ابراهیمی‌ناغانی
قیمت:۸۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۸۰۰۰۰۰