تعداد يافت شده (۱۲) صفحه ۱ از ۱
(0483) طراحی برنامه درسی
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) 
پدیدآور: - نویسنده: آنابل نلسون,یوسف
قیمت:۲۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۸۰۰۰۰
برنامه درسی آموزش بزرگسالان‬‏‫: طراحی فرصت‌های یادگیری مادام‌العمر
ناشر:آوای نور
پدیدآور:
قیمت:۴۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۵۰۰۰۰
برنامه ریزی درسی و طراحی درس ، نصر،جهاداصفهان
ناشر:جهاددانشگاهی ، اصفهان
پدیدآور: - نویسنده: احمدرضا نصر - نویسنده: هدایت الله
قیمت:۳۳۶۰۰۰ قیمت سایت:۳۳۶۰۰۰
راهنمای رهبر آموزشی برای طراحی برنامه درسی
ناشر:آوای نور
پدیدآور: - نویسنده: لیلا جاوید
قیمت:۵۷۶۰۰۰ قیمت سایت:۵۷۶۰۰۰
طراحی الگوی برنامه درسی (از نظریه تا عمل)
ناشر:آوای نور
پدیدآور: - نویسنده: صادق حامدی‌نسب
قیمت:۸۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۸۵۰۰۰۰
طراحی برنامه درسی
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
پدیدآور: - مترجم: یوسف رضاپور - نویسنده: آنابل نلسون
قیمت:۶۳۳۶۰۰ قیمت سایت:۶۳۳۶۰۰
طراحی برنامه درسی در آموزش عالی: از نظریه تا عمل
ناشر:موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی
پدیدآور: - نویسنده: اونیل - نویسنده: جرالدین
قیمت:۴۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۵۰۰۰۰
طراحی سیستم‌های شیء‌گرا: کتاب درسی دانشگاهی شامل: 1. اصول و مفاهیم برنامه‌نویسی به زبان ...
ناشر:شریف‌زاده
پدیدآور: - نویسنده: مناف شریف‌زاده
قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰
طراحی نظامهای آموزشی: تصمیم‌گیری در برنامه‌ریزی درسی‌ و طراحی برنامه درسی
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
پدیدآور: - مترجم: هاشم فردانش - نویسنده: ای.جی. رومیسوزوسکی
قیمت:۱۸۸۳۲۰۰ قیمت سایت:۱۸۸۳۲۰۰
طراحی نظامهای آموزشی: تصمیم‌گیری در برنامه‌ریزی درسی‌ و طراحی برنامه درسی
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
پدیدآور: - مترجم: هاشم فردانش - نویسنده: ای.جی. رومیسوزوسکی
قیمت:۷۹۴۳۰۰ قیمت سایت:۷۹۴۳۰۰
طراحی و تدوین برنامه درسی دانشگاهی: برنامه‌های درسی در بافت دانشگاه
ناشر:فرهیختگان
پدیدآور: - نویسنده: لیسا ار. لاتوکا - نویسنده: ژوان. اس استارک
قیمت:۹۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۹۰۰۰۰۰
طراحی و سازماندهی محتوای برنامه درسی: رویکرد بین رشته‌ای در برنامه درسی تلفیقی
ناشر:آییژ
پدیدآور: - نویسنده: پروین احمدی
قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰