تعداد يافت شده (۲۷۰) صفحه ۱ از ۲۲
‏?اصول حاکم بر قرارداد IPC: (قراردادهای جدید نفتی)
ناشر:صالحیان
پدیدآور: - نویسنده: مجید ابراهیمی - نویسنده: سیدجعفر هاشمی‌باجکانی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
‏?یادگیری هوش مالی (با رویکرد سرمایه‌گذاری و کسب درآمد)??‏?
ناشر:صالحیان
پدیدآور: - نویسنده: شبنم شایسته‌فر - ویراستار: شراره شایسته‌فر
قیمت:۵۴۵۶۰۰ قیمت سایت:۵۴۵۶۰۰
101 بازی در مدارس
ناشر:صالحیان
پدیدآور: - نویسنده: استوارت تیلور - نویسنده: هاروی گراوت
قیمت:۶۹۵۲۰۰ قیمت سایت:۶۹۵۲۰۰
20 مقیاس برای ارزیابی منبع کنترل
ناشر:صالحیان
پدیدآور: - نویسنده: ریتا هلپرت - نویسنده: راس هیل
قیمت:۵۹۸۴۰۰ قیمت سایت:۵۹۸۴۰۰
201 سوال ارتباطی: راهنمای زوج?ن برای پا?هر?زی اعتماد و صم?م?ت احساسی
ناشر:صالحیان
پدیدآور: - نویسنده: بری داون‌پورت - مترجم: طیبه عبادی
قیمت:۸۴۴۸۰۰ قیمت سایت:۸۴۴۸۰۰
3000 نکته داخلی جراحی: بر اساس مجموعه کتاب‌های برونر و سودارث 2018 به همراه سوالات چهارگزینه‌ای در پایان هر فصل
ناشر:صالحیان
پدیدآور: - نویسنده: بشیر امامی - نویسنده: مازیار دوگوهر
قیمت:۱۳۴۶۴۰۰ قیمت سایت:۱۳۴۶۴۰۰
Excel
ناشر:صالحیان
پدیدآور: - نویسنده: داود افسری - نویسنده: لیلا شهریاری
قیمت:۳۶۰۸۰۰ قیمت سایت:۳۶۰۸۰۰
HIIT بدن و مغز خود را شارژ کنید
ناشر:شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا
پدیدآور: - مترجم: امید صالحیان - نویسنده: استیو بارت
قیمت:۶۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۹۰۰۰۰
IELTS speaking
ناشر:صالحیان
پدیدآور: - نویسنده: محمدرضا خداشناس - نویسنده: سیدحجت جوشنی
قیمت:۶۶۸۸۰۰ قیمت سایت:۶۶۸۸۰۰
Internet
ناشر:صالحیان
پدیدآور: - نویسنده: داود افسری - نویسنده: لیلا شهریاری
قیمت:۳۸۷۲۰۰ قیمت سایت:۳۸۷۲۰۰
IQB ده‌سالانه فیزیولوژی «کارشناسی ارشد» (همراه با پاسخنامه تشریحی)
ناشر:گروه تالیفی دکتر خلیلی
پدیدآور: - نویسنده: زهرا قاسم‌زاده
قیمت:۷۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۷۵۰۰۰۰
IQB زبان علوم ورزشی (همراه با پاسخنامه تشریحی)
ناشر:گروه تالیفی دکتر خلیلی
پدیدآور: - نویسنده: دکتر امید
قیمت:۳۱۶۰۰۰ قیمت سایت:۳۱۶۰۰۰