تعداد يافت شده (۱۵) صفحه ۱ از ۱
اصول شیمی آلی فلزی
ناشر:مرکز نشر دانشگاهی
پدیدآور: - نویسنده: پاول ؛داود
قیمت:۶۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۴۰۰۰۰
اصول شیمی آلی فلزی ، پاول ، آذریفر،بوعلی همدان
ناشر:دانشگاه بوعلی سینا ، همدان
پدیدآور: - نویسنده: پ . - مترجم: داود آذریفر
قیمت:۱۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۵۰۰۰۰
شیمی آلی فلزی (رشته شیمی)
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: سهراب عبداللهی؛بی‌بی‌فاطمه
قیمت:۵۳۸۰۰۰ قیمت سایت:۵۳۸۰۰۰
شیمی آلی فلزی ، بوکمان ، شیدایی
ناشر:علوم دانشگاهی ، تهران
پدیدآور: - مترجم: حسین فلاح - نویسنده: مانفرد بوکمان
قیمت:۳۵۶۰۰۰ قیمت سایت:۳۵۶۰۰۰
شیمی آلی فلزی ، عابدینی،د.شریف
ناشر:دانشگاه صنعتی شریف ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: منصور عابدینی - نویسنده: داور محمد
قیمت:۷۰۴۰۰۰ قیمت سایت:۷۰۴۰۰۰
شیمی آلی فلزی ، عابدینی،د.شریف
ناشر:دانشگاه صنعتی شریف ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: منصور عابدینی - نویسنده: داور محمد
قیمت:۷۰۴۰۰۰ قیمت سایت:۷۰۴۰۰۰
شیمی آلی فلزی عناصر اصلی: واکنشگرها و کاربردها
ناشر:دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان
پدیدآور: - نویسنده: کاظم محمدیان‌نژاد
قیمت:۶۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۰۰۰۰۰
شیمی آلی فلزی عناصر واسطه ، امینی ، د.بهشتی
ناشر:دانشگاه شهیدبهشتی ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: خدابخش درزی - نویسنده: مصطفی محمد
قیمت:۹۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۹۵۰۰۰۰
شیمی ترکیبهای آلی فلزی ، مرجانی،مبتکران
ناشر:مبتکران ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: محمدرضا ملاردی - نویسنده: کتایون مرجانی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
شیمی ترکیبهای آلی فلزی ، مرجانی،مبتکران
ناشر:مبتکران ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: محمدرضا ملاردی - نویسنده: کتایون مرجانی
قیمت:۸۳۲۰۰۰ قیمت سایت:۸۳۲۰۰۰
شیمی معدنی (1 و 2، آلی فلزی) کارشناسی ارشد
ناشر:مدرسان شریف
پدیدآور: - نویسنده: ابوالقاسم سعیدی؛علیرضا
قیمت:۱۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۰۰۰۰۰
فلزات و واکنش پذیری لیگاند ، نگرشی بر شیمی آلی کمپلکس های فلزی
ناشر:شرق ، اهواز
پدیدآور: - نویسنده: ادوین . - مترجم: عباس ترسلی
قیمت:۹۵۲۰۰۰ قیمت سایت:۹۵۲۰۰۰