تعداد يافت شده (۱۵) صفحه ۱ از ۱
Adventures of my first handwriting
ناشر:شیلر
پدیدآور: - نویسنده: فرشته قایدی - تصویرگر: مهسا ولی‌زاده
قیمت:۲۶۴۰۰۰ قیمت سایت:۲۶۴۰۰۰
ارتباطات سیار
ناشر:آفتاب گیتی
پدیدآور: - مترجم: آلاله ارجمند - نویسنده: جون اچ شیلر
قیمت:۲۰۱۵۲۰۰ قیمت سایت:۲۰۱۵۲۰۰
ارتباطات و سلطه فرهنگی(نشرشهر)
ناشر:نشرشهر
پدیدآور: - مترجم: کاظم معتمدنژاد - نویسنده: هربرت شیلر
قیمت:۴۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۰۰۰۰۰
اقتصاد روایی
ناشر:آموخته
پدیدآور: - نویسنده: رابرت شیلر
قیمت:۱۰۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۰۶۰۰۰۰
اندیشه های زرین شیلر
ناشر:بدیهه
پدیدآور: - مترجم: سعید فیروزآبادی - نویسنده: فریدریش فون
قیمت:۴۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۰۰۰۰۰
خدعه و عشق(افراز) *
ناشر:افراز
پدیدآور: - مترجم: سارا رحمانی - نویسنده: فریدریش شیلر
قیمت:۷۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۷۲۰۰۰۰
خوی حیوانی
ناشر:آراد کتاب
پدیدآور: - نویسنده: جرج‌ا. اکرلاف - نویسنده: رابرت‌ج شیلر
قیمت:۱۲۸۴۸۰۰ قیمت سایت:۱۲۸۴۸۰۰
دو نمایش‌نامه راهزنان و توطئه فیسکو
ناشر:شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
پدیدآور: - نویسنده: فریدریش شیلر - مترجم: ابوالحسن میکده
قیمت:۶۵۶۰۰۰ قیمت سایت:۶۵۶۰۰۰
دون کارلوس(رقعی)علمی و فرهنگی
ناشر:20171 -- علمی‌وفرهنگی‌
پدیدآور: - مترجم: محمد علی - نویسنده: یوهان کریستوف
قیمت:۸۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۸۰۰۰۰۰
روحیات حیوانی: تاثیر روان آدمی بر اقتصاد و اهمیت آن برای سرمایه‌داری جهانی
ناشر:دنیای اقتصاد
پدیدآور: - نویسنده: جرج‌ا. اکرلاف؛رابرت‌ج - مترجم: محمدجواد اشتیاق
قیمت:۱۰۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۰۰۰۰۰۰
ریچارد براتیگان به مراقبت مهدی نوید
ناشر:بن‌گاه
پدیدآور: - نویسنده: لارنس رایت؛منفرد - مترجم: علیرضا طاهری‌عراقی؛آرش
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
شناخت تنگناهای اجتماعی: روان‌شناسی شهری، حمل و نقل و مشکلات محیط زیست (روان‌شناسی اجتماعی کاربردی)
ناشر:ویرایش
پدیدآور: - مترجم: مجید صفاری‌نیا - نویسنده: ساتوشی فوجی
قیمت:۴۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۰۰۰۰۰